Nepsytic ry:n uudet internetsivut

Nepsytic ry:n uudet internetsivut löytyvät osoitteesta: http://nepsytic.fi/

Nämä sivut tulevat poistumaan käytöstä lähiaikoina ja näiden sisältö poistetaan.

Nepsytic ry

Ajankohtaista

Nepsytic ry:n vertaisryhmien aikataulut.

Kouvolan vertu-ryhmän tapaamiset seuraavasti: 
28.1. klo 17-18.30
18.2. klo 17-18.30
31.3. klo 17-18.30
28.4. klo 17-18.30
26.5. klo 17-18.30

Lahden omaisten ja läheisten vertu-ryhmän tapaamiset:
5.2. klo 18.00-19.30
4.3. klo 18.00-19.30
4.4. klo 18.00-19.30
6.5. klo 18.00-19.30

Lahden itseoireisten vertu-ryhmän tapaamiset:
12.2. klo 18.00-19.30
11.3. klo 18.00-19.30
8.4. klo 18.00-19.30
13.5. klo 18.00-19.30

Ajankohtaista

Yhdistyksen nimenmuutos

Kymenlaakson autismi-,asperger-,dysfasia ja ADHD-yhdistys (AADA) ry on jatkossa nimeltään Neuropsykiatrinen yhdistys – Nepsytic ry

Muutoksen taustana on nimen yksinkertaistaminen sekä tavoite saada se vastaamaan nykyistä tilannetta neuropsykiatrisen oirekirjon kentällä.

Lisäksi taustalla on myös yhdistyksen toiminnan ja toiminta-alueen muuttuminen valtakunnalliseksi.

Facebook-sivuille muutos on jo tullut näkyviin ja tänne yhdistyksen internetsivuille heti, kun sivut saadaan päivitettyä.

Nimenmuutokseen liittyviä asioita, kysymyksiä ja terveisiä voi esittää osoitteeseen: puheenjohtaja.nepsytic@gmail.com

Nepsytic ry:n hallitus


Ajankohtaista

Yhdistyksen tilinumero on: FI30 1793 3000 0054 08

Nepsytic ry
(c)2018, All Rights Reserved